Kurumsal Mühendislik

Kurumların en verimli üretim faktörlerinden olan İnsan Kaynağı üzerine yatırım yapmaları etkin, verimli ve ekip çalışmasına yönelik olarak performansı yüksek çalışan şirketler olarak faaliyet gösterme hedeflerine yönelik olarak hazırlanmış eğitim paketidir. Kurumsal Mühendislik  başlıkları aşağıda sunulmuştur.

 

  • Yönetim ve Yönetici Eğitimleri

o   Geleceğin Liderleri ( Liderlik Psikolojisi )

o   Toplantı Yönetimi

o   Takım Çalışması ve Takım Kültürü

o   İnsan Kaynakları Yönetimi

o   Stratejik Planlama

o   Yönetim Becerilerini Geliştirme

o   Stres Yönetimi

o   Problem Çözme Teknikleri

o   AVM ‘ler için Yöneticilik

o   İletişim Sihirbazlığı

o   Vücut Dili Eğitimi

 

  • Pazarlama ve Satış Eğitimleri

o   Psikolojik Satış Teknikleri

o   NETWORK için Satış Becerileri

o   Market ve Mağazalar İçin Satıcı Geliştirme

o   Kişilik Kalıplarına Dayalı Satış Eğitimi

 

  • Kalite Sistem Yönetimi Eğitimleri

o   ISO 9001-2008 Kalite Sistem Standartları

o   Kalite İç Tetkikçi Eğitimi

o   HACCP Gıda Güvenliği

o   ISO 14000 Eğitimi

o   İş Sağlığı ve İş Güvenliği

o   Toplam Kalite Yönetimi

 

  • İşgören  Eğitimleri

o   Birlikte Çalışma Kültürü

o   AVM’ler  İçin Davranış Eğitimi

o   Kurum Başarısında  İşgören Sorumluluğu

o   Oteller için Davranış Eğitimi